czwartek, 12 listopada 2020

Przekazywanie wyników prac geodezyjnych w czasie pandemii


W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, wprowadzono w Starostwie Powiatowym w Olsztynie system pracy hybrydowy(zdalno-rotacyjny). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów gorąco zachęcamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu z pracownikami PODGiK.

Proszę także Wykonawców prac geodezyjnych o rozważenie przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej w formie pliku pdf, zgodnie z §35 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przepisy narzucają wymóg przekazywania operatów elektronicznych dopiero od 2022 roku, ale nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz.

W obecnej sytuacji epidemicznej i naszym systemie pracy, z oczywistych przyczyn jest to najlepsze rozwiązanie, które minimalizuje konieczność wizyt w urzędzie, ułatwia przekazywanie operatów, pozwala w sposób płynny na weryfikacje wyników prac geodezyjnych bez przestojów związanych z przekazywaniem operatów w postaci papierowej. Taka wymiana staje się już często niemożliwa, z uwagi na kwarantannę lub izolacje pracowników wydziału. Operat elektroniczny eliminuje ten problem i pozwala na pracę zdalną osób wykonujących weryfikację. Wszystkim nam zależy na realizacji zadań w możliwie najkrótszych terminach i takie są Państwa zrozumiałe oczekiwania.

Ponadto zachęcam, do korzystania z uprawnień wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 pkt. 7a, 7b, czyli składania oświadczeń Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zleceniodawca ma możliwość weryfikacji takiego oświadczenia pod adresem:

http://weryfikacja.geoportal2.pl/

Liczę na zrozumienie wymogu czasów w jakich przyszło nam wykonywać nasze zadania i włożenie wysiłku w zmianę sposobu przekazywania danych, w postaci elektronicznej.      Wioleta Truszczyńska
Dyrektor i Geodeta Powiatowy
        Wydziału Geodezjiponiedziałek, 9 listopada 2020

Kontakt z pracownikami PODGiK


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną praca w PODGiK w Olsztynie odbywa się w systemie hybrydowym (częściowo zdalnie). Kontakt telefoniczny na numer służbowy jest utrudniony. W związku z tym w pilnych sprawach proszę kontaktować się za pośrednictwem skrzynki e-mail. Lista adresów poniżej:

http://www.powiat-olsztynski.pl/lista-pracownikow.