poniedziałek, 21 lutego 2022

Konwersja baz - informacje (EWMAPA 14)


Dostosowanie baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT do przepisów nowych rozporządzeń z 2021 r. planowane jest na przełom marca i kwietnia 2022 r. Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów. Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po okresie dostosowania aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi dane zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r.

Pliki modyfikujące utworzone w Ewmapie 12 i 13 oraz pliki GML niezgodne z najnowszymi schematami nie będą przyjmowane przez PODGiK Olsztyn.

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do aktualnych rozporządzeń.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.piątek, 11 lutego 2022

Aktualizacja wzorów wykazów zmian


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzory wykazów zmian danych ewidencyjnych gruntu oraz zmian danych ewidencyjnych budynku