wtorek, 24 stycznia 2023

Pobieranie osnowy

 

Informujemy, że wyłączona została możliwość pobierania punktów osnowy poprzez eksporty automatyczne w oknie zgłoszonej pracy w geoportalu powiatu olsztyńskiego. Współrzędne punktów osnowy można pobrać poprzez usługę WFS lub informacją o punktach osnowy w części mapowej geoportalu.

Informację o wielu punktach osnowy można pobrać np tak, jak przedstawiono w poniższym materiale:

piątek, 18 listopada 2022

Tereny zabudowane - interpretacje


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi określania zasięgów terenów zabudowanych (B, Ba, Bi) przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich interpretacją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonymi w pismach znak:

DN.ge.630.9.2021
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/1127610/Link1.pdf/6889491d-5bff-4e5a-ac85-77deffe40a3c

DNI.tr.600.19.2022
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/1127610/Link2.pdf/c472f424-abbd-4ef3-9150-006ca711528d

w zakresie użytków gruntowych B, Ba, Bi ewidencja gruntów i budynków nie może kreować innego charakteru gruntów niż ten wynikający ze zdarzeń prawnych ustalonych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy. Dane wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy określają minimalną powierzchnię działki budowlanej w rozumieniu przepisów i granice tej działki, które wyznaczają zasięg występowania konturów użytków gruntowych: B, Ba, Bi. Taki przebieg tych konturów powinien zostać wykazany w bazie ewidencji gruntów i budynków po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Przeznaczenie danego terenu oraz sposób zagospodarowania określa miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli w tych dokumentach dana działka jest przeznaczona na cele budowlane to po zakończeniu inwestycji teren zabudowany (B, Ba, Bi) powinien pokrywać się z liniami rozgraniczającymi wykazanymi na załącznikach graficznych w/w dokumentów.

Zasięg użytków gruntowych B, Ba, Bi, określa się zgodnie z ust. 1 Lp. 13, 14, 15 załącznika nr 1 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, powinien pokrywać się z granicami działki budowlanej i być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu o którym mowa w ustawie Prawo budowlane.

Grunty w granicach działki budowlanej położone w sąsiedztwie budynków i urządzeń funkcjonalnie związanych z budynkami których inne wykorzystanie nie wynika z dokumentów dostępnych Organowi lub Wykonawcy pracy geodezyjnej powinny być zaliczane do terenów zabudowanych.

Dokumenty niepochodzące z PZGiK , które zostają wykorzystane przez Wykonawcę w ramach wykonywania pracy geodezyjnej zgodnie z § 36.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych …, zamieszcza się w operacie technicznym.środa, 2 listopada 2022

Nowe zasady przyznawania dostępu do Geoportalu w trybie chronionym


W dniu 28 października 2022 r. zarządzeniem nr 44/2022 Starosty Olsztyńskiego wprowadzono Regulamin Dostępu do Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego. W związku z powyższym niezbędne jest rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów oraz złożenie wniosku W-1 o przyznanie uprawnień w Module geodety.

Regulamin oraz obowiązujący wzór wniosku W-1 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie pod adresem:

https://bip.powiat-olsztynski.pl/6069/geoportal-powiatu-olsztynskiego.html

Zalecanym sposobem złożenia wniosków jest adres e-mail: geoportal@powiat-olsztynski.pl

Odpowiedzi na pytania odnośnie rozwiązania obowiązujących obecnie umów, założenia konta oraz przyznawania uprawnień można uzyskać pod numerem telefonu 895232829.środa, 15 czerwca 2022

Ogłoszenie o naborze 06.2022


Poszukujemy osoby doświadczonej w geodezji, która dobrze odnajduje się w pracy zespołowej, otwartej na nowe wyzwania  i chcącej do nas dołączyć.  Termin składania ofert do 20 czerwca 2022r.

Dla zainteresowanych proponujemy dzień otwarty, żeby można było zapoznać się z zespołem, zachwycić się widokiem z okna, przetestować komfort mebli biurowych i zadać nurtujące pytania. 😉 

Miejsce wykonywania pracy usytuowane w dobrej lokalizacji: 5 minut pieszo od dworca PKP/PKS, 2 minuty od przystanku MPK, 10 minut hulajnogą elektryczną do plaży (sprawdzone). W pobliżu apteka i sklep spożywczy "Żabka".

Szczegóły w linku:


poniedziałek, 2 maja 2022

Przywrócona pełna funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego


Zakończyliśmy proces dostosowania baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. W związku z tym przywrócona została pełna funkcjonalność geoportalu, tj. możliwość pobierania eksportów do modyfikacji oraz wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym i plikami modyfikującymi bazy danych.

Pzekazywane pliki modyfikujące bazy danych muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń z 2021 roku. Do trwających prac konieczne jest pobranie nowych plików "do modyfikacji".


piątek, 15 kwietnia 2022

Zablokowana możliwość przesyłania operatów technicznych oraz pobierania eksportów "do modyfikacji"


W związku z pracami przygotowującymi bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r., 15 kwietnia o godzinie 12.00 zablokowane zostanie wydawanie "eksportów do modyfikacji", a o 14.45 zostanie wstrzymana możliwość wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (operatów technicznych i plików modyfikujących). Ponowne uruchomienie pełnej funkcjonalności planowane jest na 4 maja 2022 r.

Pobrane w tym czasie materiały nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych PODGiK w Olsztynie.czwartek, 14 kwietnia 2022

Aktualizacja wzoru wykazu zmian danych ewidencyjnych działki


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych działki.wtorek, 15 marca 2022

Konwersja baz - harmonogram


Harmonogram konwersji bazy danych PODGiK do rozporządzeń z 2021 r.


W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania oraz konwersji bazy EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 15 kwietnia – 4 maja 2022r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

Od dnia 15 kwietnia 2022 r. godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących.
Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 4 maja 2022r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu, tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK Olsztyn (w formacie GML lub obiekty ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 roku. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Dla prac przekazywanych po 4 maja 2022r., konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Za utrudnienia przepraszamy.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość.


poniedziałek, 21 lutego 2022

Konwersja baz - informacje (EWMAPA 14)


Dostosowanie baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT do przepisów nowych rozporządzeń z 2021 r. planowane jest na przełom marca i kwietnia 2022 r. Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów. Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po okresie dostosowania aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi dane zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r.

Pliki modyfikujące utworzone w Ewmapie 12 i 13 oraz pliki GML niezgodne z najnowszymi schematami nie będą przyjmowane przez PODGiK Olsztyn.

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do aktualnych rozporządzeń.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.piątek, 11 lutego 2022

Aktualizacja wzorów wykazów zmian


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzory wykazów zmian danych ewidencyjnych gruntu oraz zmian danych ewidencyjnych budynkuczwartek, 23 grudnia 2021

Ogłoszenie o naborze


Poszukujemy doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania osoby, która chciałaby dołączyć do naszego prężnie działającego zespołu. 😉 Termin składania ofert tylko do 5 stycznia 

Szczegóły w linku:


24.12.2021 oraz 07.07.2022 - Urząd nieczynny


Szanowni Interesanci, informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie będzie zamknięte. Prosimy o zaplanowanie wizyty w urzędzie w innym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.


środa, 24 listopada 2021

2022r. - planowana konwersja baz EGiB, BDOT500, GESUT do zgodności z nowymi rozporządzeniami


W związku z wprowadzeniem w lipcu 2021r. nowych rozporządzeń odnośnie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), konieczne będzie dostosowanie baz PODGiK do nowych przepisów.

Wiąże się to z konwersją danych do zgodności z nowym schematem aplikacyjnym oraz zmianą oprogramowania do prowadzenia baz PODGiK (ewmapa w wersji 14)

Z uwagi na wymuszoną przepisami zmianę struktur baz, eksporty po konwersji nie będą mogły być poprawnie przetwarzane przez ewmapę w wersji 12 i 13

Prace planowane są na początek 2022 roku.
wtorek, 9 listopada 2021

Od 1 stycznia 2022 operaty tylko w wersji elektronicznej


Zbliża się termin zakończenia przyjmowania do weryfikacji operatów technicznych w postaci papierowej.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości składania prac w postaci papierowej. Dotyczy to również operatów technicznych po poprawie - operatów w postaci papierowej, które otrzymały negatywny wynik weryfikacji.czwartek, 12 sierpnia 2021

Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął przewidywany termin wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.


W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 lipca 2021 r. znak: NG.OiL.071.28.2021 do Starosty Olsztyńskiego, proszę do 10 września 2021 roku o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku analizy danych stwierdzono, że w rejestrze występuje wiele prac, których realizacja już powinna zostać zakończona, a pomimo to prace te widnieją dalej jako realizowane.

Brak informacji zwrotnej do dnia 10 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (prace geodezyjne zostaną zamknięte).

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić do dnia 10 września 2021 r. poprzez komunikator w geoportalu ( dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych osobiście) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac.