środa, 15 czerwca 2022

Ogłoszenie o naborze 06.2022


Poszukujemy osoby doświadczonej w geodezji, która dobrze odnajduje się w pracy zespołowej, otwartej na nowe wyzwania  i chcącej do nas dołączyć.  Termin składania ofert do 20 czerwca 2022r.

Dla zainteresowanych proponujemy dzień otwarty, żeby można było zapoznać się z zespołem, zachwycić się widokiem z okna, przetestować komfort mebli biurowych i zadać nurtujące pytania. 😉 

Miejsce wykonywania pracy usytuowane w dobrej lokalizacji: 5 minut pieszo od dworca PKP/PKS, 2 minuty od przystanku MPK, 10 minut hulajnogą elektryczną do plaży (sprawdzone). W pobliżu apteka i sklep spożywczy "Żabka".

Szczegóły w linku:


poniedziałek, 2 maja 2022

Przywrócona pełna funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego


Zakończyliśmy proces dostosowania baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. W związku z tym przywrócona została pełna funkcjonalność geoportalu, tj. możliwość pobierania eksportów do modyfikacji oraz wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym i plikami modyfikującymi bazy danych.

Pzekazywane pliki modyfikujące bazy danych muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń z 2021 roku. Do trwających prac konieczne jest pobranie nowych plików "do modyfikacji".


piątek, 15 kwietnia 2022

Zablokowana możliwość przesyłania operatów technicznych oraz pobierania eksportów "do modyfikacji"


W związku z pracami przygotowującymi bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r., 15 kwietnia o godzinie 12.00 zablokowane zostanie wydawanie "eksportów do modyfikacji", a o 14.45 zostanie wstrzymana możliwość wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (operatów technicznych i plików modyfikujących). Ponowne uruchomienie pełnej funkcjonalności planowane jest na 4 maja 2022 r.

Pobrane w tym czasie materiały nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych PODGiK w Olsztynie.czwartek, 14 kwietnia 2022

Aktualizacja wzoru wykazu zmian danych ewidencyjnych działki


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych działki.wtorek, 15 marca 2022

Konwersja baz - harmonogram


Harmonogram konwersji bazy danych PODGiK do rozporządzeń z 2021 r.


W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania oraz konwersji bazy EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 15 kwietnia – 4 maja 2022r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

Od dnia 15 kwietnia 2022 r. godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących.
Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 4 maja 2022r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu, tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK Olsztyn (w formacie GML lub obiekty ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 roku. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Dla prac przekazywanych po 4 maja 2022r., konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Za utrudnienia przepraszamy.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość.


poniedziałek, 21 lutego 2022

Konwersja baz - informacje (EWMAPA 14)


Dostosowanie baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT do przepisów nowych rozporządzeń z 2021 r. planowane jest na przełom marca i kwietnia 2022 r. Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów. Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po okresie dostosowania aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi dane zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r.

Pliki modyfikujące utworzone w Ewmapie 12 i 13 oraz pliki GML niezgodne z najnowszymi schematami nie będą przyjmowane przez PODGiK Olsztyn.

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do aktualnych rozporządzeń.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.piątek, 11 lutego 2022

Aktualizacja wzorów wykazów zmian


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzory wykazów zmian danych ewidencyjnych gruntu oraz zmian danych ewidencyjnych budynkuczwartek, 23 grudnia 2021

Ogłoszenie o naborze


Poszukujemy doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania osoby, która chciałaby dołączyć do naszego prężnie działającego zespołu. 😉 Termin składania ofert tylko do 5 stycznia 

Szczegóły w linku:


24.12.2021 oraz 07.07.2022 - Urząd nieczynny


Szanowni Interesanci, informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie będzie zamknięte. Prosimy o zaplanowanie wizyty w urzędzie w innym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.


środa, 24 listopada 2021

2022r. - planowana konwersja baz EGiB, BDOT500, GESUT do zgodności z nowymi rozporządzeniami


W związku z wprowadzeniem w lipcu 2021r. nowych rozporządzeń odnośnie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), konieczne będzie dostosowanie baz PODGiK do nowych przepisów.

Wiąże się to z konwersją danych do zgodności z nowym schematem aplikacyjnym oraz zmianą oprogramowania do prowadzenia baz PODGiK (ewmapa w wersji 14)

Z uwagi na wymuszoną przepisami zmianę struktur baz, eksporty po konwersji nie będą mogły być poprawnie przetwarzane przez ewmapę w wersji 12 i 13

Prace planowane są na początek 2022 roku.
wtorek, 9 listopada 2021

Od 1 stycznia 2022 operaty tylko w wersji elektronicznej


Zbliża się termin zakończenia przyjmowania do weryfikacji operatów technicznych w postaci papierowej.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości składania prac w postaci papierowej. Dotyczy to również operatów technicznych po poprawie - operatów w postaci papierowej, które otrzymały negatywny wynik weryfikacji.czwartek, 12 sierpnia 2021

Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął przewidywany termin wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.


W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 lipca 2021 r. znak: NG.OiL.071.28.2021 do Starosty Olsztyńskiego, proszę do 10 września 2021 roku o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku analizy danych stwierdzono, że w rejestrze występuje wiele prac, których realizacja już powinna zostać zakończona, a pomimo to prace te widnieją dalej jako realizowane.

Brak informacji zwrotnej do dnia 10 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (prace geodezyjne zostaną zamknięte).

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić do dnia 10 września 2021 r. poprzez komunikator w geoportalu ( dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych osobiście) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac.
piątek, 16 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze


Poszukujemy doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania osoby, która chciałaby dołączyć do naszego prężnie działającego zespołu. 😉

Szczegóły w linku:


wtorek, 20 kwietnia 2021

Przywracanie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników zgłoszonych prac

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Wykonawca może:

- wydłużyć przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów (art. 12, ust. 2c, pkt. 2);

- przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…).

Wydłużenie nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…). Przy przywracaniu terminu zastosowanie znajduje art. 58 i 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.):

Art.58.

§1 W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§2 Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§3 Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Art.59.

§1 O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§2 O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przywrócenie terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile spełnione będą wszystkie warunki, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Zgodnie z powyższym Wykonawca, który chce, aby organ przywrócił termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu powinien:

  1. złożyć do organu (Starosty Olsztyńskiego) wniosek o przywrócenie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi
  2. uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy,
  3. załączyć do wniosku o przywrócenie terminu zgłoszenie prac mające na celu przedłużenie terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów.

Odmowa przywrócenia terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile nie zostanie spełniony choćby jeden z warunków, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.wtorek, 30 marca 2021

Brak możliwości zmiany celu zgłoszonej pracy


Zgodnie z art. 12 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zgłoszenie prac obejmuje prace:

  • wykonywane na obszarze jednego powiatu,
  • służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.

co oznacza, że Wykonawca pracy geodezyjnej w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej może zadeklarować tylko jeden cel.

Zgodnie z art. 12 ust. 2c pkt 4 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się rozszerzenie listy celów prac o wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji pierwotnego celu zgłoszenia.

Ustawa nie dopuszcza:

  1. zmiany celu pracy w trakcie wykonywania pracy,
  2. wykonywania prac o innych celach, niż zadeklarowane w zgłoszeniu,
  3. wykonywania prac, wyłącznie w ramach celu zdeklarowanego w zgłoszeniu uzupełniającym, bez realizacji celu pierwotnie zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Wykonywanie prac, których cele są inne niż zadeklarowane w zgłoszeniu jest równoznaczne z wykonywaniem tych prac bez zgłoszenia.