wtorek, 9 maja 2023

Zmiana obowiązującego układu wysokościowego z Kronsztad 86 na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)


Informujmy, że dnia 7 czerwca 2023 r. nastąpi aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych, przeliczenie rzędnych punktów w bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Od tego dnia należy przekazywać wyniki prac geodezyjnych w obowiązującym układzie PL-EVRF2007-NH.


Harmonogram prac

W dniach 19 maja 2023 r. – 6 czerwca 2023 r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

19 maja 2023 r. o godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac (przekazywania wyników zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących).

Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych.

W tym czasie wydawane będą eksporty z baz PODGiK w formacie podstawowym oraz DXF.
Dane te nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 7 czerwca 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności GEOPORTALU.

Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcą prac geodezyjnych odbywać się będzie w obowiązującym formacie GML (schemat z 2021 r.)

Dla prac przekazywanych od 7 czerwca 2023 r., konieczne będzie pobranie nowych plików GML z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Ważne

Należy zwrócić uwagę aby mapy wynikowe od dnia 7 czerwca 2023 r. wykonywane były w układzie PL-EVRF2007-NH i zawierały nazwę nowego układu wysokościowego.

Przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.