czwartek, 5 grudnia 2019

Informacja o prawidłowym zawiadamianiu/wezwaniu stron.


     W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, że zgodnie z art. 32 ust.1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wezwanie/zawiadomienie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Zachowanie powyższego terminu dotyczy zarówno zawiadomienia strony osobiście, listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jak również listownie w przypadku nie odebrania przesyłki przez adresata. Zwracamy również uwagę na pojęcie "strony" w procedurze zawiadomienia/wezwania.
     Przypominamy jednocześnie, że w skład operatu technicznego wchodzą dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań wszystkich zawiadomionych stron bez względu na formę doręczenia (zgodnie z § 71 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik).

wtorek, 1 października 2019

Pełne zbiory danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze powiatu olsztyńskiego.


Informujemy, że  od dnia 1 października 2019 roku na obszarze powiatu olsztyńskiego prowadzone są pełne zbiory danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500.


Dnia  30 września 2019 roku o godzinie 23.59:59  zaprzestano prowadzenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej. Wymiana danych będących wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych odbywa się  w oparciu o zmodyfikowane zbiory danych bazy EGiB, GESUT i BDOT500.

Dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej są udostępniane zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn.zm.):

· tabela 7 - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

· tabela 8 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);

· tabela 9 - baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Ważne:
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej (tabela 13) ma tylko znaczenie informacyjne. W żaden sposób nie może być ona źródłem ani zamiennikiem baz danych w zgłaszanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i na jej podstawie nie można przekazywać zmodyfikowanych zbiorów danych do PODGiK. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej jest wydawana w formacie .dxf lub jako multieksport danych do formatu tekstowego (rodzaj eksportu: podstawowy).

wtorek, 17 września 2019

Zakończono prace związane z utworzeniem pełnych zbiorów danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu olsztyńskiego.


Informujemy, że zakończono prace związane z utworzeniem pełnych zbiorów danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu olsztyńskiego.


W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 roku nie będzie prowadzona mapa zasadnicza w postaci wektorowej, a wymiana danych będących wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych odbywać się będzie w oparciu o zmodyfikowane zbiory danych bazy EGiB, GESUT i BDOT500.

Dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej będą udostępniane zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn.zm.):

· tabela 7 - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

· tabela 8 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);

· tabela 9 - baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej (tabela 13) będzie miała znaczenie tylko informacyjne. W żaden sposób nie może być ona źródłem ani zamiennikiem baz danych w zgłaszanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i na jej podstawie nie można będzie przekazywać zmodyfikowanych zbiórów danych do PODGiK. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej będzie wydawana w formacie .dxf lub jako multieksport danych do formatu tekstowego (rodzaj eksportu: podstawowy).

wtorek, 10 września 2019

Gmina Jonkowo - utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że utworzono bazy obiektowe EGiB, BDOT500, GESUT dla jednostki ewidencyjnej gmina Jonkowo.
Proszę ponownie pobrać pliki do modyfikacji dla tej jednostki.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 89 5232892 lub 89 5210562

czwartek, 5 września 2019

Gmina Dywity - utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że utworzono bazy obiektowe EGiB, BDOT500, GESUT dla jednostki ewidencyjnej gmina Dywity.
Proszę ponownie pobrać pliki do modyfikacji dla tej jednostki.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 89 5232892 lub 89 5210562


czwartek, 22 sierpnia 2019

Pełne bazy EGiB, BDOT500, GESUT w powiecie olsztyńskim


Informujemy, że trwają prace nad utworzeniem pełnych zbiorów danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu olsztyńskiego. Planowany termin zakończenia prac szacuje się na IV kwartał 2019 roku.

W związku z powyższym, od momentu zakończenia prac, nie będzie prowadzona mapa zasadnicza w postaci wektorowej, a wymiana danych będących wynikiem prac geodezyjnych  i kartograficznych odbywać się będzie w oparciu o zmodyfikowane zbiory danych bazy EGiB, GESUT i BDOT500.

Dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej będą udostępniane zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku do ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn.zm.):
 tabela 7- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
• tabela 8- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);
 tabela 9- baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej (tabela 13) będzie miała znaczenie tylko informacyjne. W żaden sposób nie może być ona źródłem ani zamiennikiem baz danych w zgłaszanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i na jej podstawie nie można będzie przekazywać zmodyfikowanych zbiórów danych do PODGiK.czwartek, 8 sierpnia 2019

Gmina Dobre Miasto - utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że utworzono bazy obiektowe EGiB, BDOT500, GESUT dla jednostki ewidencyjnej gmina Dobre Miasto.
Proszę ponownie pobrać pliki do modyfikacji dla tej jednostki.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 89 5232892 lub 89 5210562


wtorek, 23 lipca 2019

Gmina Gietrzwałd - utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że utworzono bazy obiektowe EGiB, BDOT500, GESUT dla jednostki ewidencyjnej gmina Gietrzwałd.
Proszę ponownie pobrać pliki do modyfikacji dla tej jednostki.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 89 5232892 lub 89 5210562


środa, 17 lipca 2019

Gmina Świątki - utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że utworzono bazy obiektowe EGiB, BDOT500, GESUT dla jednostki ewidencyjnej gmina Świątki.
Proszę ponownie pobrać pliki do modyfikacji dla tej jednostki.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 89 5232892 lub 89 5210562poniedziałek, 1 lipca 2019

Uruchomiliśmy eksporty automatyczne z bazy EGiB


W dniu 1 lipca 2019 r. uruchomiliśmy eksporty automatyczne z bazy EGIB (dotyczy materiałów z pozycji 9.1 oraz 9.3.1).

Jednocześnie przypominamy o możliwości samodzielnego wprowadzenia powierzchni dla naliczania opłat za dane z pozycji 9.1- zbiór danych bazy danych EGiB- (Zgłoszenie pracy geodezyjnej, pkt 14, "Chcę samodzielnie wprowadzić powierzchnię [ha]"). Brak wprowadzenia tej wartości skutkuje naliczeniem DOO za dane EGiB według obszaru zgłoszenia.

Ważne: Przy samodzielnym wprowadzaniu powierzchni do EgiB nie wrysowywać dodatkowego polygonu.

Przy zamawianiu danych z pozycji 9.3.1 - zbiór danych bazy danych egib dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali, należy pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu pola: ,,ilość" w pkt. 14 np. zamawiając dane dot. jednej działki i jednego budynku należy wpisać wartość ,,2". Dodatkowo w polu 15 należy wpisać nr działki oraz identyfikator budynku, na który udostępnione zostaną dane z EGIB.

Uwaga: Wyboru działek, dla których mają być wydane dane opisowe, wykonawca samodzielnie dokonuje w oknie "Pobieranie danych opisowych EGiB", klikając na "Działki z obszaru zgłoszenia"

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami
89 5210562 lub 89 5232892

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Informacja o prawidłowym nazewnictwie i eksporcie plików modyfikujących bazy danych (EGIB, GESUT, BDOT500)W celu szybszego zasilenia baz danych i weryfikacji, należy stosować jednoznaczne nazewnictwo:
 • katalogów (modyf_ID zgłoszenia)
 • plików wraz z rozszerzeniem zgodnym z formatem eksportowanego pliku (eob, emu, eom)
W związku z występowaniem nieścisłości dotyczących eksportu plików modyfikujących z roboczej bazy danych informujemy, że eksportu dokonujemy jedynie z tych baz, w których nastąpiły zmiany (nie generujemy obiektów i warstw dla wszystkich baz). Dotyczy to również eksportu związanego z poprawą uwag w negatywnym protokole weryfikacji.

Przypominamy również, że na Geoportalu oraz na Strefie geodety znajdują się informacje o tym, na których jednostkach ewidencyjnych zostały założone pełne bazy BDOT500, GESUT i EGiB. Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcami prac geodezyjnych następuje z pominięciem eksportu warstw.czwartek, 13 czerwca 2019

Eksporty automatyczne z bazy EGiB - uwagiUWAGA!!! W związku z planowanym na dzień 1 lipca 2019r. uruchomieniem eksportów automatycznych z bazy EGiB, przypominamy o możliwości samodzielnego wprowadzenia powierzchni dla naliczania opłat za dane z bazy EGiB. (Zgłoszenie pracy geodezyjnej, pkt 14, "Chcę samodzielnie wprowadzić powierzchnię [ha]")

Brak wprowadzenie tej wartości skutkuje naliczeniem DOO za dane EGiB według obszaru zgłoszenia.

Ważne: Przy samodzielnym wprowadzaniu powierzchni do EGiB (materiały z pozycji 9.1) nie wrysowywać dodatkowego polygonu.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami 89 5210562 lub 89 5232892

poniedziałek, 6 maja 2019

Utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że w związku z wdrażaniem projektu "e-mapa2 - rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego" utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT dla następujących jednostek ewidencyjnych powiatu olsztyńskiego:
 • miasto Barczewo;
 • gmina Barczewo;
 • miasto Biskupiec;
 • gmina Biskupiec;
 • miasto Jeziorany;
 • miasto Dobre Miasto;
 • gmina Jeziorany;
 • gmina Kolno;
 • miasto Olsztynek;
 • gmina Olsztynek;
 • gmina Purda;
 • gmina Stawiguda

Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcami prac geodezyjnych będzie następować z pominięciem eksportu warstw.

Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych tj:
 • gmina Dobre Miasto;
 • gmina Dywity;
 • gmina Gietrzwałd;
 • gmina Jonkowo;
 • gmina Świątki
utworzenie baz danych planowane jest do końca września 2019 r.