poniedziałek, 24 czerwca 2019

Informacja o prawidłowym nazewnictwie i eksporcie plików modyfikujących bazy danych (EGIB, GESUT, BDOT500)W celu szybszego zasilenia baz danych i weryfikacji, należy stosować jednoznaczne nazewnictwo:
  • katalogów (modyf_ID zgłoszenia)
  • plików wraz z rozszerzeniem zgodnym z formatem eksportowanego pliku (eob, emu, eom)
W związku z występowaniem nieścisłości dotyczących eksportu plików modyfikujących z roboczej bazy danych informujemy, że eksportu dokonujemy jedynie z tych baz, w których nastąpiły zmiany (nie generujemy obiektów i warstw dla wszystkich baz). Dotyczy to również eksportu związanego z poprawą uwag w negatywnym protokole weryfikacji.

Przypominamy również, że na Geoportalu oraz na Strefie geodety znajdują się informacje o tym, na których jednostkach ewidencyjnych zostały założone pełne bazy BDOT500, GESUT i EGiB. Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcami prac geodezyjnych następuje z pominięciem eksportu warstw.