Umowa Geoportal

Internetowa obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie obsługi zgłaszanych prac odbywa się w oparciu o umowę podpisana pomiędzy Starostą Olsztyńskim a Użytkownikiem. Aby podpisać umowę na zgłaszanie prac geodezyjnych drogą internetową należy pobrać formularz, wydrukować i wypełnić w czterech egzemplarzach,a następnie dostarczyć do Dyrektora Wydziału Geodezji. Możliwość dostępu do systemu uzyskuje wyłącznie uprawniony Użytkownik, po uzyskaniu loginu i hasła aktywowanego przez Administratora Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
>>wzór umowy<<