poniedziałek, 2 maja 2022

Przywrócona pełna funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego


Zakończyliśmy proces dostosowania baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. W związku z tym przywrócona została pełna funkcjonalność geoportalu, tj. możliwość pobierania eksportów do modyfikacji oraz wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym i plikami modyfikującymi bazy danych.

Pzekazywane pliki modyfikujące bazy danych muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń z 2021 roku. Do trwających prac konieczne jest pobranie nowych plików "do modyfikacji".


piątek, 15 kwietnia 2022

Zablokowana możliwość przesyłania operatów technicznych oraz pobierania eksportów "do modyfikacji"


W związku z pracami przygotowującymi bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r., 15 kwietnia o godzinie 12.00 zablokowane zostanie wydawanie "eksportów do modyfikacji", a o 14.45 zostanie wstrzymana możliwość wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (operatów technicznych i plików modyfikujących). Ponowne uruchomienie pełnej funkcjonalności planowane jest na 4 maja 2022 r.

Pobrane w tym czasie materiały nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych PODGiK w Olsztynie.czwartek, 14 kwietnia 2022

Aktualizacja wzoru wykazu zmian danych ewidencyjnych działki


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych działki.wtorek, 15 marca 2022

Konwersja baz - harmonogram


Harmonogram konwersji bazy danych PODGiK do rozporządzeń z 2021 r.


W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania oraz konwersji bazy EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 15 kwietnia – 4 maja 2022r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

Od dnia 15 kwietnia 2022 r. godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących.
Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 4 maja 2022r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu, tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK Olsztyn (w formacie GML lub obiekty ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 roku. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Dla prac przekazywanych po 4 maja 2022r., konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Za utrudnienia przepraszamy.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość.


poniedziałek, 21 lutego 2022

Konwersja baz - informacje (EWMAPA 14)


Dostosowanie baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT do przepisów nowych rozporządzeń z 2021 r. planowane jest na przełom marca i kwietnia 2022 r. Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów. Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po okresie dostosowania aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi dane zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r.

Pliki modyfikujące utworzone w Ewmapie 12 i 13 oraz pliki GML niezgodne z najnowszymi schematami nie będą przyjmowane przez PODGiK Olsztyn.

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do aktualnych rozporządzeń.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.piątek, 11 lutego 2022

Aktualizacja wzorów wykazów zmian


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzory wykazów zmian danych ewidencyjnych gruntu oraz zmian danych ewidencyjnych budynku