środa, 2 listopada 2022

Nowe zasady przyznawania dostępu do Geoportalu w trybie chronionym


W dniu 28 października 2022 r. zarządzeniem nr 44/2022 Starosty Olsztyńskiego wprowadzono Regulamin Dostępu do Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego. W związku z powyższym niezbędne jest rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów oraz złożenie wniosku W-1 o przyznanie uprawnień w Module geodety.

Regulamin oraz obowiązujący wzór wniosku W-1 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie pod adresem:

https://bip.powiat-olsztynski.pl/6069/geoportal-powiatu-olsztynskiego.html

Zalecanym sposobem złożenia wniosków jest adres e-mail: geoportal@powiat-olsztynski.pl

Odpowiedzi na pytania odnośnie rozwiązania obowiązujących obecnie umów, założenia konta oraz przyznawania uprawnień można uzyskać pod numerem telefonu 895232829.