środa, 24 listopada 2021

2022r. - planowana konwersja baz EGiB, BDOT500, GESUT do zgodności z nowymi rozporządzeniami


W związku z wprowadzeniem w lipcu 2021r. nowych rozporządzeń odnośnie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), konieczne będzie dostosowanie baz PODGiK do nowych przepisów.

Wiąże się to z konwersją danych do zgodności z nowym schematem aplikacyjnym oraz zmianą oprogramowania do prowadzenia baz PODGiK (ewmapa w wersji 14)

Z uwagi na wymuszoną przepisami zmianę struktur baz, eksporty po konwersji nie będą mogły być poprawnie przetwarzane przez ewmapę w wersji 12 i 13

Prace planowane są na początek 2022 roku.
wtorek, 9 listopada 2021

Od 1 stycznia 2022 operaty tylko w wersji elektronicznej


Zbliża się termin zakończenia przyjmowania do weryfikacji operatów technicznych w postaci papierowej.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości składania prac w postaci papierowej. Dotyczy to również operatów technicznych po poprawie - operatów w postaci papierowej, które otrzymały negatywny wynik weryfikacji.