wtorek, 9 listopada 2021

Od 1 stycznia 2022 operaty tylko w wersji elektronicznej


Zbliża się termin zakończenia przyjmowania do weryfikacji operatów technicznych w postaci papierowej.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości składania prac w postaci papierowej. Dotyczy to również operatów technicznych po poprawie - operatów w postaci papierowej, które otrzymały negatywny wynik weryfikacji.