wtorek, 6 czerwca 2023

7 czerwca 2023 godz 8:00 - Przywrócenie pełnej funkcjonalności geoportalu

 

Od dnia 7 czerwca 2023 r. wyniki zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących (niezależnie od daty zgłoszenia) należy przekazywać do weryfikacji w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Przypominamy o konieczność pobrania nowych plików GML z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.

Od dnia 7 czerwca 2023 r., jedynie operaty techniczne zawierające wysokości w układzie PL–EVRF2007–NH, będą mogły stanowić podstawę do aktualizacji baz GESUT i BDOT500.

Należy zwrócić uwagę, aby mapy wynikowe zawierały nazwę nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.

Uwaga: dla obszaru powiatu olsztyńskiego uśredniona wartość uzyskanych różnic wysokości pomiędzy układem PL-KRON86-NH a układem PL-EVRF2007-NH wynosi + 0.16 m.

W pracach geodezyjnych wykonanych w dotychczas stosowanym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH należy uwzględnić różnicę pomiędzy układami + 0.16 m. Informację dotyczącą powyższego przypadku zawrzeć w sprawozdaniu technicznym, w opisie z przebiegu wykonanych prac geodezyjnych.


piątek, 2 czerwca 2023

Nowa "Strefa Geodety"


Zakończone zostały prace związane z modernizacją "Strefy Geodety".  Zmieniony został układ strony oraz szata graficzna. Nie będzie już osobnym bytem, a częścią nowej strony internetowej Powiatu Olsztyńskiego. Zapraszamy do odwiedzin.

https://www.powiat-olsztynski.pl/geodezja-iii.html