czwartek, 27 sierpnia 2020

Zmiany w obsłudze wykonawców prac geodezyjnych

 

Informujemy, że od 1 września 2020 r. nastąpi zmiana zasad obsługi wykonawców prac geodezyjnych. 

Nowe lub poprawione operaty geodezyjne można będzie zostawić w specjalnie przygotowanym pojemniku, umieszczonym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Odbieranie: operatów technicznych z negatywnym protokołem weryfikacji,  klauzulowanej dokumentacji odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-11.00 w sali obsługi, I piętro pokój 132, stanowisko nr 4 po wcześniejszej e-rezerwacji wybranego terminu. 

Terminy rezerwowane są wyłącznie internetowo pod adresem:  http://geodezja.powiat-olsztynski.pl

Aby zarezerwować wizytę konieczne jest utworzenie konta a następnie wybranie pola: "Obsługa geodetów" (konto do rezerwacji terminów jest innym niż dostępowe do Geoportalu!!!). Po rezerwacji zostanie wygenerowany czterocyfrowy KOD, który należy wpisać w biletomacie znajdującym się przy Wydziale Geodezji. Po wpisaniu kodu należy czekać na wezwanie.

Rezerwacja terminu odbioru możliwa będzie na 5 dni roboczych naprzód.  

Zapewniamy standardy bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust, nosa i dezynfekcji rąk. 
czwartek, 20 sierpnia 2020

Telekonferencja GUGiK w sprawie nowych standardów geodezyjnych

 

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję, podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wideokonferencja odbędzie się 24 sierpnia 2020r. o godzinie 10:00

Link do wideokonferencji na platformie ZOOM (będzie uruchomiony od godz 9:30 w dniu konferencji)

https://us02web.zoom.us/j/86260130588?pwd=NC9GRk9EeTJ0T0xtUkp6eXNla1p3QT09


źródło:GUGiK


wtorek, 18 sierpnia 2020

Rezerwacja punktów granicznych


Informujemy, że włączyliśmy możliwość samodzielnej rezerwacji numerów punktów granicznych. Rezerwowane przez wykonawcę mogą być punkty wewnątrz obrębu lub na jego granicy.

Aby dokonać rezerwacji:
• punktu wewnątrz obrębu  -  należy z listy wybrać: " D.TERYT.NR_OBRĘBU.nowy "
• punktu na granicy obrębu  -  należy z listy wybrać: " O.TERYT.nowy "

Rezerwację punktów na granicy jednostki ewidencyjnej lub powiatu dokonuje PODGiK. Potrzebę takiej rezerwacji należy zgłosić poprzez komunikator.czwartek, 13 sierpnia 2020

Częściowe przekazywanie wyników prac

 

Zgodnie z Art. 12 ustawy PG: Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Oddawanie częściowe jest zatem wynikiem uzgodnień, a nie tylko woli wykonawcy prac. Przy zgłoszeniach prac geodezyjnych (zarówno podstawowych jak i uzupełniających) wykonawca będzie miał dwie opcje:
- automatyczne generowanie DOO pod warunkiem rezygnacji z częściowego oddawania materiałów (etapowania)
- wnioskowanie o ustalenie harmonogramu i prośbę o możliwość etapowania.

W tym drugim przypadku nie następuje automatyczna generacja DOO. Dopiero po uzgodnieniu harmonogramu pracownik ośrodka generuje DOO. Zaproponowany przez zgłaszającego harmonogram jest automatycznie zapisywany w komunikatorze.

Proces uzgadniania powinien być w całości prowadzony w komunikatorze i ostatecznie zakończyć się:
- wyrażeniem zgody na częściowe oddawanie wyników
- brakiem zgody na etapowanie przy zgodzie wnioskodawcy na oddanie wyników w jednej części 
- rezygnacją z realizacji takiego zgłoszenia przez wykonawcę prac.
Uzupełnienie zgłoszenie prac geodezyjnych

 

Zgłoszenie prac obejmuje prace służące realizacji jednego celu. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.  Prace dodatkowe należy złożyć w formie zgłoszenia uzupełniającego.środa, 12 sierpnia 2020

Zgłaszanie i przekazywanie wyników prac geodezyjnych

 

Informujemy, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

Ponadto zwracamy uwagę na poprawne załączanie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (w oparciu o datę zgłoszenia). 


 >> Wzory wniosków << 
poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Sierpień - terminy odbioru dokumentacji


W sierpniu możliwość odbioru osobistego dokumentacji oraz składania operatów nowych lub poprawionych będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:40 - 8:00

Uwaga: 14 sierpnia (piątek) nie pracujemy. W tym dniu nie będzie możliwości osobistego odbioru dokumentacji.

Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

O ewentualnych kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.