czwartek, 13 sierpnia 2020

Uzupełnienie zgłoszenie prac geodezyjnych

 

Zgłoszenie prac obejmuje prace służące realizacji jednego celu. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.  Prace dodatkowe należy złożyć w formie zgłoszenia uzupełniającego.