czwartek, 13 sierpnia 2020

Częściowe przekazywanie wyników prac

 

Zgodnie z Art. 12 ustawy PG: Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Oddawanie częściowe jest zatem wynikiem uzgodnień, a nie tylko woli wykonawcy prac. Przy zgłoszeniach prac geodezyjnych (zarówno podstawowych jak i uzupełniających) wykonawca będzie miał dwie opcje:
- automatyczne generowanie DOO pod warunkiem rezygnacji z częściowego oddawania materiałów (etapowania)
- wnioskowanie o ustalenie harmonogramu i prośbę o możliwość etapowania.

W tym drugim przypadku nie następuje automatyczna generacja DOO. Dopiero po uzgodnieniu harmonogramu pracownik ośrodka generuje DOO. Zaproponowany przez zgłaszającego harmonogram jest automatycznie zapisywany w komunikatorze.

Proces uzgadniania powinien być w całości prowadzony w komunikatorze i ostatecznie zakończyć się:
- wyrażeniem zgody na częściowe oddawanie wyników
- brakiem zgody na etapowanie przy zgodzie wnioskodawcy na oddanie wyników w jednej części 
- rezygnacją z realizacji takiego zgłoszenia przez wykonawcę prac.