piątek, 15 maja 2020

Maj - terminy odbioru dokumentacji

W drugiej połowie maja możliwość odbioru osobistego dokumentacji będzie w terminach:

20.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
22.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
27.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
29.05.2020r  godz 9:00 - 9:30

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

Jednocześnie chcemy bardzo podziękować za dotychczasową postawę oraz zachowywanie przez Was środków ostrożności. 

poniedziałek, 11 maja 2020

Zgłaszanie prac geodezyjnych - zmiana funkcjonalności


Nastąpiła zmiana w sposobie zgłaszania prac geodezyjnych. Jest to teraz możliwe wyłącznie w panelu geodety po naciśnięciu nowego przycisku "Zgłoszenie prac"
Przycisk zgłoszenia prac w oknie mapy jest nadal widoczny, lecz tylko wyświetla informację, jak należy zgłaszać prace geodezyjne. Po tym jak wykonawcy przyzwyczają się do nowej formy zgłaszania, przycisk będzie usunięty.


sobota, 9 maja 2020

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne


Cytując www.geobid.pl  "By móc łatwiej poruszać się w gąszczu zmian przepisów w paragrafach, punktach i podpunktach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oddajemy dziś w Państwa ręce opracowany przez nas jednolity tekst ww. ustawy."

Opracowania dokonano w firmie GEOBID na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.