sobota, 9 maja 2020

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne


Cytując www.geobid.pl  "By móc łatwiej poruszać się w gąszczu zmian przepisów w paragrafach, punktach i podpunktach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oddajemy dziś w Państwa ręce opracowany przez nas jednolity tekst ww. ustawy."

Opracowania dokonano w firmie GEOBID na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.