poniedziałek, 11 maja 2020

Zgłaszanie prac geodezyjnych - zmiana funkcjonalności


Nastąpiła zmiana w sposobie zgłaszania prac geodezyjnych. Jest to teraz możliwe wyłącznie w panelu geodety po naciśnięciu nowego przycisku "Zgłoszenie prac"
Przycisk zgłoszenia prac w oknie mapy jest nadal widoczny, lecz tylko wyświetla informację, jak należy zgłaszać prace geodezyjne. Po tym jak wykonawcy przyzwyczają się do nowej formy zgłaszania, przycisk będzie usunięty.