wtorek, 31 marca 2020

Chwilowa przerwa w płatnościach on-line


       W związku z potrzebą dostosowania systemów informatycznych do zmiany numeru konta Starostwa Powiatowego w Olsztynie (nowe obowiązuje od 1 kwietnia 2020) chwilowo wstrzymane zostały płatności on-line za pośrednictwem geoportalu.poniedziałek, 30 marca 2020

Aktualizacja danych kontaktowych


       W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu ułatwienia kontaktu z wykonawcami prac geodezyjnych, prosimy o uzupełnienie/poprawę Państwa danych kontaktowych. Prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail oraz numerów telefonów, które będą mogły posłużyć do kontaktu z Państwem przez pracowników PODGiK Olsztyn.

       Aktualne dane kontaktowe proszę przesłać przez komunikator z geoportalu. W treści wiadomości proszę wpisać:

kontakt: adres e-mail, numer telefonu 

       Wiadomości proszę wpisywać ściśle wg podanego wzoru, koniecznie zaczynając od "kontakt:". Wiadomość proszę przesłać jednorazowo, przypinając do dowolnego zgłoszenia.

Przykład:
kontakt: geofirma@gmail.com, 664123456

piątek, 27 marca 2020

Informacja dotycząca odbioru dokumentacji - (UWAGA!!! zmiana terminu 07.04.2020r.)


       W związku ze zmianą organizacji pracy w Wydziale Geodezji informujemy, że dokumentacja geodezyjna po opłaceniu DOO nie będzie wydawana na bieżąco. 

       Dokumentacja będzie przekazywana za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą (telefonicznie lub komunikatorem). 

       Odbiór osobisty dokumentacji możliwy będzie  w  dniu 31.03.2020r. oraz uwaga zmiana w dniu 07.04.2020r.  Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu w godzinach 14:00 - 14:30. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

       W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji). W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.Wobec dynamicznych zmian w organizacji naszej pracy mających na celu dostosowanie się do zaistniałych warunków, prosimy o czytanie komunikatów umieszczanych dla Państwa w strefie geodetywtorek, 24 marca 2020

Osobisty odbiór dokumentacji, składanie operatów.


       Informujemy, że w dniach  26.03.2020;  31.03.2020;  06.04.2020, w godzinach 14:00 - 14:30 będzie możliwość osobistego odbioru dokumentacji. Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 


       W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji).


       W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.


poniedziałek, 23 marca 2020

Zmiana rachunku bankowego


       Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmienia się rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Obsługę przejmie Getin Noble Bank S.A.

Nowy numer rachunku:  46 1560 0013 2013 1105 7000 0003


       Wpłat można dokonywać również od 1 kwietnia 2020r. w oddziale Getin Noble Bank S.A. przy ul Wilczyńskiego19, 10-686 Olsztyn

środa, 18 marca 2020

Operat elektroniczny


Informujemy, że od dnia 18 marca 2020 roku została uruchomiona możliwość przekazywania do PODGiK w Olsztynie operatu technicznego w formie elektronicznej.

Warunkiem dostępu do proponowanej funkcjonalności jest posiadanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej (przedsiębiorcę) konta w geoportalu oraz podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca:
- prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, posiada uprawnienia zawodowe do wykonania zgłaszanej pracy i jest jej kierownikiem, wówczas operat podpisuje elektronicznie Wykonawca pracy,

- prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, ale nie jest kierownikiem prac, wówczas operat podpisują elektronicznie - Wykonawca i kierownik/kierownicy pracy geodezyjnej.

Operaty techniczne w postaci elektronicznej, które dotyczą aktualizacji mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych można przesyłać poprzez geoportal, wybierając z Listy prac niezakończonych konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

WAŻNE: Każdorazowo należy przekazać poprzez geoportal pełen komplet dokumentów, tj. operat elektroniczny wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do zakresu baz danych (dotyczy pierwszego przekazania oraz ewentualnych poprawek). Powyższe pliki należy przekazać w spakowanym pliku ZIP nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy. Poszczególne części operatu w pliku ZIP muszą być podpisane podpisem elektronicznym.

Przygotowanie dokumentów dla operatu elektronicznego:

1. Zaleca się wydruk bezpośrednio do formatu PDF (drukuj do PDF, eksport do PDF itp);

2. Skanowanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych należy wykonać w kolorze z rozdzielczością 150 dpi dla tekstu i 200-300 dpi dla map i szkiców (należy zwrócić uwagę na czytelność, brak rozmyć, odpowiednią jasność skanu itp);

3. Każdy rodzaj dokumentu jest wielostronicowym pdf-em np. jeżeli są 2 mapy wywiadu należy je drukować/zeskanować do 1 pliku pdf;

4. Każdy wygenerowany plik pdf dodatkowo powinien zawierać dane dotyczące wykonawcy, kierownika prac wraz z uprawnieniami zawodowymi oraz identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej;

5. Pliki pdf (umieszczone w pliku ZIP nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy) należy nazwać zgodnie z poniższym wykazem nazewnictwa systemowego.

   ═══════════════════════════════════════════════════════════
      Nazwa systemowa            Opis dokumentów występujących w materiałach PZGiK   
   ═══════════════════════════════════════════════════════════
      01_okładka                            strona tytułowa zbioru dokumentacji
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      02_spis                                  spis dokumentów operatu technicznego
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      03_sprawozdanie                   sprawozdanie techniczne (opis wykonanych prac, załączniki)
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      04_budynek_dane                  wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      05_działka_wykaz_zmian        wykaz zmian danych ewidencyjnych działki, wykaz
                                                   synchronizacyjny z wykazu zmian gruntowych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      06_mapa_wywiadu                 mapa wywiadu 
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      07_szkic_przeglądowy            szkic przeglądowy 
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      08_szkic_osnowy                    szkic osnowy 
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      09_szkic_polowy                    szkic z pomiarów (polowy), szkic inny
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      10_dziennik_pom                   dziennik pomiaru osnowy i szczegółów sytuacyjnych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      11_obliczenia                         obliczenia współrzędnych punktów osnowy pomiarowej,
                                                   granicznych, sytuacyjnych, pól powierzchni działek,
                                                   użytków gruntowych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      12_pkt_wykaz                        wykaz współrzędnych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      13_inne                                 inny dokument w tym m.in. materiały źródłowe
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼

      14_mapa                                dokumentacja wynikowa
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼


Dokumentacja do uwierzytelnienia może być przekazana:

1. w formie papierowej wraz z wnioskiem o uwierzytelnie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych korespondencyjnie na adres:


Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

2. w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o uwierzytelnie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wymagane jest podpisanie pliku podpisem elektronicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej funkcjonalności systemu i przekazywania do PODGiK operatów w formie elektronicznej.

czwartek, 12 marca 2020

Komunikat Wydziału Geodezji w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” prosimy o zachowanie podstawowych zasad postępowania wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym między innymi unikać gromadzenia się w dużych skupiskach ludzkich.

W związku z powyższym informujemy, że zostały zmienione zasady obsługi interesantów na stanowisku do spraw obsługi geodetów w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie.


Zgłoszenia osobiste, zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym można składać:
-   w pokoju nr 132 ( I piętro), w specjalnie wyznaczonym miejscu
-   korespondencyjnie na adres - Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn.

Wykonawców prac geodezyjnych w zakresie zgłoszeń geodezyjnych prosimy o korzystanie z geoportalu: http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/

Operaty z negatywnym wynikiem weryfikacji oraz uwierzytelnioną dokumentację można odbierać w pokoju nr 132, w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:

- 89 523 28 92
- 89 521 05 62
- 89 521 05 51

Można też zadzwonić do Biura Obsługi Interesantów, skąd nastąpi przekierowanie do właściwej komórki organizacyjnej: tel. 89 521 05 19, 89 527 21 30, fax 89 527 24 14, e-mail: starostwo@powiat-olsztynski.pl.