piątek, 27 marca 2020

Informacja dotycząca odbioru dokumentacji - (UWAGA!!! zmiana terminu 07.04.2020r.)


       W związku ze zmianą organizacji pracy w Wydziale Geodezji informujemy, że dokumentacja geodezyjna po opłaceniu DOO nie będzie wydawana na bieżąco. 

       Dokumentacja będzie przekazywana za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą (telefonicznie lub komunikatorem). 

       Odbiór osobisty dokumentacji możliwy będzie  w  dniu 31.03.2020r. oraz uwaga zmiana w dniu 07.04.2020r.  Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu w godzinach 14:00 - 14:30. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

       W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji). W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.Wobec dynamicznych zmian w organizacji naszej pracy mających na celu dostosowanie się do zaistniałych warunków, prosimy o czytanie komunikatów umieszczanych dla Państwa w strefie geodety