czwartek, 12 marca 2020

Komunikat Wydziału Geodezji w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” prosimy o zachowanie podstawowych zasad postępowania wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym między innymi unikać gromadzenia się w dużych skupiskach ludzkich.

W związku z powyższym informujemy, że zostały zmienione zasady obsługi interesantów na stanowisku do spraw obsługi geodetów w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie.


Zgłoszenia osobiste, zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym można składać:
-   w pokoju nr 132 ( I piętro), w specjalnie wyznaczonym miejscu
-   korespondencyjnie na adres - Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn.

Wykonawców prac geodezyjnych w zakresie zgłoszeń geodezyjnych prosimy o korzystanie z geoportalu: http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/

Operaty z negatywnym wynikiem weryfikacji oraz uwierzytelnioną dokumentację można odbierać w pokoju nr 132, w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:

- 89 523 28 92
- 89 521 05 62
- 89 521 05 51

Można też zadzwonić do Biura Obsługi Interesantów, skąd nastąpi przekierowanie do właściwej komórki organizacyjnej: tel. 89 521 05 19, 89 527 21 30, fax 89 527 24 14, e-mail: starostwo@powiat-olsztynski.pl.