piątek, 28 lutego 2020

Nowości w GEOPORTALU


Informujemy, że geoportal zyskał nowe, ciekawe funkcje.

↓↓↓Więcej informacji↓↓↓


źródło GEOBID


GEOPORTAL - kolejne nowe funkcje

Miło nam poinformować o nowościach w geoportalach naszego autorstwa. Zarówno w trybie publicznym jak i niepublicznym dodaliśmy opcję odczytu i wizualizacji pliku DXF. Opcja umożliwia oglądanie pliku DXF na tle mapy prezentowanej w geoportalu.
Istnieje możliwość doczytywania kolejnych plików DXF (równoczesna wizualizacja wielu plików DXF), zmiany widoczności poszczególnych warstw oraz wymuszenia jednolitego koloru dla odczytanych danych np. w celu łatwiejszego porównania z treścią prezentowaną na geoportalu. Funkcjonalność ta będzie szczególnie użyteczna przy koordynacji usytuowania sieci. Projektanci mogą zwizualizować swój projekt przed przesłaniem go na naradę. Uzgadniający projekt mają możliwość jego wizualizacji i weryfikacji z okna ZUD jednym przyciskiem, bez konieczności zapisywania pliku DXF i jego importu.
Na geoportalach, gdzie nie było wyszukiwania danych z naszego programu ADRES będzie dostępna usługa lokalizacji adresu udostępniona przez GUGiK. Wystarczy wpisać nazwę miejscowości, ulicę i numer domu albo miejscowość i numer domu gdy w miejscowości brak ulic. Wyszukany adres/adresy będą prezentowane przy użyciu wybranego markera.
W ostatnim okresie znacząco rozbudowaliśmy funkcjonalność markera na geoportalu. Służy on do pomiaru długości i powierzchni oraz do zaznaczania obszarów przy różnego rodzaju wnioskach. Obecnie funkcjonalność markera obejmuje:
  • wprowadzanie kolejnych punktów,
  • usuwanie wskazanych punktów,
  • modyfikacja pozycji węzła,
  • dodanie nowego węzła,
  • wyznaczanie bufora wokół markera,
  • import z pliku tekstowego,
  • import z okna edycyjnego,
  • zapis do pliku tekstowego,
  • kasowanie markera,
  • cofanie ostatnich operacji.
Nowością jest funkcja importu z okna tekstowego, do którego można przekleić współrzędne z licencji lub DOO i dokonać wizualizacji obszaru. Format wykazu współrzędnych może być dowolny (dowolne separatory między liczbami). Punkty muszą być w układzie współrzędnych zgodnym z geoportalem.