poniedziałek, 30 marca 2020

Aktualizacja danych kontaktowych


       W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu ułatwienia kontaktu z wykonawcami prac geodezyjnych, prosimy o uzupełnienie/poprawę Państwa danych kontaktowych. Prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail oraz numerów telefonów, które będą mogły posłużyć do kontaktu z Państwem przez pracowników PODGiK Olsztyn.

       Aktualne dane kontaktowe proszę przesłać przez komunikator z geoportalu. W treści wiadomości proszę wpisać:

kontakt: adres e-mail, numer telefonu 

       Wiadomości proszę wpisywać ściśle wg podanego wzoru, koniecznie zaczynając od "kontakt:". Wiadomość proszę przesłać jednorazowo, przypinając do dowolnego zgłoszenia.

Przykład:
kontakt: geofirma@gmail.com, 664123456