poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Maj - terminy osobistego odbioru dokumentacji


W pierwszej połowie maja rozszerzamy możliwość odbioru osobistego dokumentacji do dwóch dni w tygodniu. (środy i piątki). Szczegółowy harmonogram poniżej:

06.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
08.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
13.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
15.05.2020r  godz 9:00 - 9:30

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

Jednocześnie chcemy bardzo podziękować za dotychczasową postawę oraz zachowywanie przez Was środków ostrożności.