czwartek, 9 kwietnia 2020

Kwiecień - terminy osobistego odbioru dokumentacji


W związku ze zmianą organizacji pracy w Wydziale Geodezji informujemy, że dokumentacja geodezyjna po opłaceniu DOO nie będzie wydawana na bieżąco. 

Dokumentacja będzie przekazywana za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą (telefonicznie lub komunikatorem). 

W kwietniu odbiór osobisty dokumentacji możliwy będzie  w  dniach:

15.04.2020r  godz 9:00 - 9:30
22.04.2020r  godz 9:00 - 9:30
29.04.2020r  godz 9:00 - 9:30

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji). W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.