poniedziałek, 1 lipca 2019

Uruchomiliśmy eksporty automatyczne z bazy EGiB


W dniu 1 lipca 2019 r. uruchomiliśmy eksporty automatyczne z bazy EGIB (dotyczy materiałów z pozycji 9.1 oraz 9.3.1).

Jednocześnie przypominamy o możliwości samodzielnego wprowadzenia powierzchni dla naliczania opłat za dane z pozycji 9.1- zbiór danych bazy danych EGiB- (Zgłoszenie pracy geodezyjnej, pkt 14, "Chcę samodzielnie wprowadzić powierzchnię [ha]"). Brak wprowadzenia tej wartości skutkuje naliczeniem DOO za dane EGiB według obszaru zgłoszenia.

Ważne: Przy samodzielnym wprowadzaniu powierzchni do EgiB nie wrysowywać dodatkowego polygonu.

Przy zamawianiu danych z pozycji 9.3.1 - zbiór danych bazy danych egib dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali, należy pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu pola: ,,ilość" w pkt. 14 np. zamawiając dane dot. jednej działki i jednego budynku należy wpisać wartość ,,2". Dodatkowo w polu 15 należy wpisać nr działki oraz identyfikator budynku, na który udostępnione zostaną dane z EGIB.

Uwaga: Wyboru działek, dla których mają być wydane dane opisowe, wykonawca samodzielnie dokonuje w oknie "Pobieranie danych opisowych EGiB", klikając na "Działki z obszaru zgłoszenia"

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami
89 5210562 lub 89 5232892