wtorek, 17 września 2019

Zakończono prace związane z utworzeniem pełnych zbiorów danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu olsztyńskiego.


Informujemy, że zakończono prace związane z utworzeniem pełnych zbiorów danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu olsztyńskiego.


W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 roku nie będzie prowadzona mapa zasadnicza w postaci wektorowej, a wymiana danych będących wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych odbywać się będzie w oparciu o zmodyfikowane zbiory danych bazy EGiB, GESUT i BDOT500.

Dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej będą udostępniane zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn.zm.):

· tabela 7 - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

· tabela 8 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);

· tabela 9 - baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej (tabela 13) będzie miała znaczenie tylko informacyjne. W żaden sposób nie może być ona źródłem ani zamiennikiem baz danych w zgłaszanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i na jej podstawie nie można będzie przekazywać zmodyfikowanych zbiórów danych do PODGiK. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej będzie wydawana w formacie .dxf lub jako multieksport danych do formatu tekstowego (rodzaj eksportu: podstawowy).