czwartek, 22 sierpnia 2019

Pełne bazy EGiB, BDOT500, GESUT w powiecie olsztyńskim


Informujemy, że trwają prace nad utworzeniem pełnych zbiorów danych baz: EGiB, GESUT i BDOT500 na obszarze całego powiatu olsztyńskiego. Planowany termin zakończenia prac szacuje się na IV kwartał 2019 roku.

W związku z powyższym, od momentu zakończenia prac, nie będzie prowadzona mapa zasadnicza w postaci wektorowej, a wymiana danych będących wynikiem prac geodezyjnych  i kartograficznych odbywać się będzie w oparciu o zmodyfikowane zbiory danych bazy EGiB, GESUT i BDOT500.

Dane do zgłoszonej pracy geodezyjnej będą udostępniane zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku do ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn.zm.):
 tabela 7- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
• tabela 8- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);
 tabela 9- baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej (tabela 13) będzie miała znaczenie tylko informacyjne. W żaden sposób nie może być ona źródłem ani zamiennikiem baz danych w zgłaszanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i na jej podstawie nie można będzie przekazywać zmodyfikowanych zbiórów danych do PODGiK.