poniedziałek, 6 maja 2019

Utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT


Informujemy, że w związku z wdrażaniem projektu "e-mapa2 - rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego" utworzono bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT dla następujących jednostek ewidencyjnych powiatu olsztyńskiego:
 • miasto Barczewo;
 • gmina Barczewo;
 • miasto Biskupiec;
 • gmina Biskupiec;
 • miasto Jeziorany;
 • miasto Dobre Miasto;
 • gmina Jeziorany;
 • gmina Kolno;
 • miasto Olsztynek;
 • gmina Olsztynek;
 • gmina Purda;
 • gmina Stawiguda

Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcami prac geodezyjnych będzie następować z pominięciem eksportu warstw.

Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych tj:
 • gmina Dobre Miasto;
 • gmina Dywity;
 • gmina Gietrzwałd;
 • gmina Jonkowo;
 • gmina Świątki
utworzenie baz danych planowane jest do końca września 2019 r.