piątek, 19 maja 2023

19.05.2023 - Ograniczenie funkcjonalności geoportalu


Informujmy, że w związku z pracami związanymi z konwersją baz danych do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dnia 19 maja 2023 r. o godzinie 14.45 ograniczona zostaje funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego. Wyłączona zostaje możliwość pobierania danych do modyfikacji w postaci obiektów ewmapy oraz z baz danych BDOT500 oraz GESUT w formacie GML.

Wyłączona także zostaje możliwość przesyłania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac (przekazywania wyników zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących).

W tym czasie możliwe będzie pobieranie plików dxf, GML z bazy EGiB oraz obiekty ewmapy w postaci eksportu podstawowego (nie może on służyć do zasilania danymi baz PODGiK).

Przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu planowane jest na 7 czerwca 2023.