wtorek, 24 stycznia 2023

Pobieranie osnowy

 

Informujemy, że wyłączona została możliwość pobierania punktów osnowy poprzez eksporty automatyczne w oknie zgłoszonej pracy w geoportalu powiatu olsztyńskiego. Współrzędne punktów osnowy można pobrać poprzez usługę WFS lub informacją o punktach osnowy w części mapowej geoportalu.

Informację o wielu punktach osnowy można pobrać np tak, jak przedstawiono w poniższym materiale: