Zalecenia, wyjaśnienia, instrukcje


Operat elektroniczny

Zasady prowadzenia powiatowej bazy danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT


Operat techniczny - skład wraz z załącznikami


W związku z występowaniem niezgodności w dokumentach prawnych sporządzanych przez wykonawców prac geodezyjnych, prosimy o weryfikację własnych wzorów protokołów związanych z realizowaną procedurą (np. wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenie, przyjęcie granic nieruchomości). Mamy świadomość, że w obecnym stanie prawnym nie ma ustalonych wszystkich jednoznacznych wzorców dokumentów dotyczących w szczególności opracowań do celów prawnych ani wzorców dokumentów będących podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wyrażamy pogląd, że stosowanie jednolitych druków podniesie jakość wykonywanych prac i wiarygodność danych zgik oraz ułatwi wykonawcom prac realizowanie zleceń z wykorzystaniem dokumentów sporządzanych przez innych wykonawców. Ułatwi to również pracę osobie weryfikującej wpływające do organu opracowania, a tym samym da nam wspólną korzyść - skróci czas oczekiwania na przyjęcie dokumentacji do pzgik. W tym celu zaangażowaliśmy się w sporządzenie “wzorców dokumentów”, które Państwu udostępniamy do ewentualnego wykorzystania.
 • 00_Skład operatu technicznego ogólny  PDF  DOC
 • 0S_Strona tytułowa operatu  PDF  DOC
 • E1_Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  PDF  DOC
 • E2_zal_Szkic graniczny z ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków  PDF  DOC
 • E2_Protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków  PDF  DOC
 • P1_Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości  PDF  DOC 
 • P2_Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości  PDF  DOC
 • P3_Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych  PDF  DOC
 • P4_Protokół z czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych  PDF  DOC
 • PR1_Protokół przyjęcia granic  PDF  DOC
 • PR2_Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych  PDF  DOC
 • PR3_Protokół z czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych  PDF  DOC
 • Pzrid2_Protokół przyjęcia granic  PDF  DOC
 • Pzrid3_Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych  PDF  DOC
 • Pzrid4_Protokół z czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych  PDF  DOC
 • R1_Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia granic  PDF  DOC
 • R2_Protokół graniczny  PDF  DOC
 • R3_Ugoda  PDF  DOC
 • W1_Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków-wyznaczenia punktów granicznych  PDF  DOC
 • W2_Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych-wyznaczenia punktów  PDF  DOC

Praca na obiekcie egib BUDYNKI

Przekazywanie plików danych do modyfikacji punktów granicznych