wtorek, 9 czerwca 2020

GEOPORTAL - rozszerzenie funkcjonalności


Informujemy o rozszerzeniu funkcjonalności w module obsługi wykonawców prac geodezyjnych.
Wykonawca do listy materiałów zasobu może samodzielnie dodać operat (materiał zasobu) znając jego numer, pozyskując go np. z udostępnionych materiałów archiwalnych lub informacji o punkcie granicznym w geoportalu.
Dodany operat pojawi się na liście materiałów zasobu po jej odświeżeniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk: ,,Załaduj ponownie materiały zasobu".