środa, 16 grudnia 2020

Zmiana wyglądu okna zgłoszeń prac geodezyjnych


Dotychczasowy wygląd okna zgłoszeń prac geodezyjnych został zmieniony. Dane prezentowane są teraz w trzech zakładkach: dane podstawowe, materiały zasobu i prace na zgłoszonym obszarze. Wprowadzenie zakładek ułatwi szybkie dojście do właściwych danych bez konieczności przewijania obszernej strony.