wtorek, 19 stycznia 2021

31 stycznia 2021 - kończy się możliwość klauzulowa na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz 782), 31 stycznia 2021r. jest ostatnim dniem, w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową na wniosek wykonawcy tych prac.